27
Nov

De geheimen van SPLA
Op ons IaaS platform dient o.a. Microsoft software correct gelicenseerd te worden, dit brengt vaak vragen met zich mee. Wij proberen een aantal veelvoorkomende vragen te beantwoorden.

  • Wat dient er gelicenseerd te worden?
  • Is het mogelijk om Office pakketten vanuit Office 365 te gebruiken?
  • Is het mogelijk om Windows 10 te gebruiken op het platform?
  • Is het mogelijk om licenties uit het Volume Licensing programma te gebruiken?
  • Hoe gaat licensering van SQL Server in zijn werk?

Wat dient er gelicenseerd te worden?
Wanneer op servers in ons IaaS platform Windows Server besturingssystemen worden geinstalleerd worden deze bij ons gelicenseerd, deze licenties dienen maandelijks bij ons aangegeven te worden. Het is niet nodig om nog per user te licenseren voor het gebruik van het Windows besturingssysteem op de server. Wanneer een Windows Server wordt ingezet als Remote Desktop Server dient voor gebruikers die in kunnen loggen op deze server RDS CAL’s aangegeven te worden in SPLA. Voor alle users die kunnen inloggen op het systeem dient een RDS CAL aangegeven te worden, ook voor gebruikers die geen gebruik maken van de mogelijkheid om in te loggen.

Is het mogelijk licenties uit Office 365 of Volume Licensing te gebruiken?
Het is in principe niet mogelijk om licenties vanuit Office 365 of andere licentie programma’s dan SPLA te gebruiken. In uitzonderingssituaties is het wel mogelijk om deze licenties te mogen installeren: wanneer u een ‘CSP Tier 1’ (Cloud Service Provider) partner én QMTH-partner (Qualified Multitenant Hoster) van Microsoft bent. Deze statussen dient u bij uw Microsoft contactpersoon aan te vragen. Deze partnerships geven ook mogelijkheden voor het gebruiken van bepaalde versies van Windows 10 in hosted omgevingen, wij adviseren hierover verdere informatie in te winnen bij uw Microsoft contactpersoon.

Is het mogelijk om Windows 10 te gebruiken?
Het is op ons platform niet mogelijk om Windows 7, 8 of 10 te gebruiken. Alle machines moeten voorzien zijn van een Windows Server OS. Het aantal Windows Servers dient u maandelijks bij ons aan te geven.

Licensering van Microsoft SQL Server
Er zijn verschillende versies van Microsoft SQL Server te gebruiken op ons platform en deze versies zijn op verschillende manieren te licenseren:

  • SQL Server Express: gratis te gebruiken, geen licenties nodig;
  • SQL Server Web Edition: per core te licenseren;
  • SQL Server Standard: per core of per user te licenseren;
  • SQL Server Enterprise: per core te licenseren.

User licenties geeft u aan per gebruiker van de database. Een gebruiker is iemand die de rechten heeft om de database te kunnen gebruiken, een gebruikers hoeft niet daadwerkelijk gebruik te maken van de database. Core licenties worden aangegeven in 2-core packs, waarvan er per server minimaal 2 aangegeven dienen te worden. Dit houdt in dat u per VM met maximaal 4 virtuele cores 2 stuks 2-pack aan dient te geven. Wanneer een VM meer dan 4 virtuele cores heeft dient u ook meer 2-core packs aan te geven.

SQL Express: deze is gratis te installeren en gebruiken op ons platform, er hoeven geen licenties aangegeven te worden, let wel op dat er limieten zijn aan het aantal actieve gebruikers en de grootte van de databases.

SQL Web Server: deze versie is te gebruiken wanneer een database maar door één gebruiker wordt aangesproken, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een webserver waar de input naar de SQL database wordt gegeven door een generieke user op de webserver.

SQL Standard & Enterprise: voor grotere database en database waar meerdere gebruikers mee werken zult u SQL Server Standard gebruiken, en in uitzonderingsgevallen SQL Server Enterprise.

SQL Runtime: het is in geen geval mogelijk om SQL Runtime te gebruiken op Shared Hosted platformen. Er zal één van de andere versies van SQL gebruikt moeten worden.

Vragen?
Heeft u vragen over het gebruik van Microsoft licenties op ons platform, neemt u dan contact met ons op, wij helpen u graag!

Geplaatst door Marketing op 27 November 2017