07
Dec

Een migratieservice, zie je het voor je? Een rij zwaar beladen kamelen, ezels, karren en dik geklede nomaden die door de Sahara trekken? Dat is inderdaad ook migreren, maar een IaaS migratie heeft gelukkig iets minder voeten in de aarde dankzij onze migratieservice.

Bij een IaaS migratie, verplaats je alle data, dat nog lokaal wordt opgeslagen of data die zich al in de cloud bevindt naar een (andere) locatie in de cloud. Maar… niet alleen de data moet worden verplaatst, ook de omgeving en de structuur. Je wilt immers niet opnieuw een werkomgeving in moeten richten voor je klanten. Hoe werkt dat allemaal?

Ga direct naar de whitepaper: Cloud2 – Whitepaper IaaS Migratieservice

We volgen tijdens IaaS migratie een aantal stappen. We nemen deze stappen door en werken de verschillende fases uit:

 • Fase 1: Consult;
 • Fase 2: Techniek;
  1. Inventarisatie en documentatie;
  2. Testen;
  3. Migratie;
  4. Livegang.

IaaS migratieservice

Fase 1: Consult

Voordat je migreert naar ons IaaS platform helpen we met een aantal keuzes. We plannen daarvoor een demo op locatie, waar onze Sales Engineer alle technische mogelijkheden van het platform laat zien. Omdat onze roots in kantoorautomatisering liggen, kunnen we heel gericht met je meedenken over de meest passende oplossing.

Elke situatie is anders. Werkt je klant al in de cloud of nog on premise? Hoe groot is de onderneming en hoe complex zijn de processen? Met welke software werkt je klant nu en hoeveel bandbreedte is er minimaal nodig? Deze vragen worden nu eerst globaal beantwoord, waarmee een goed beeld wordt gevormd van de behoeftes.

Ook vertellen we je alles over de randvoorwaarden, zoals onderhoud, Service Level Agreements, beschikbaarheid, etc.

De kern:

 1. De sales engineer komt langs voor de technische demo;
 2. Er wordt advies gegeven over de mogelijkheden;
 3. Je krijgt toegang tot een testomgeving, zodat je het IaaS platform kunt testen.

Het resultaat van deze fase: je hebt een duidelijk beeld van de mogelijkheden en je kunt starten met de voorbereidingen voor de (eerste) migratie.

Fase 2: Techniek

Bij ‘groen licht’ gaan we aan de slag met het technische deel van de migratie. Die bestaat uit de volgende stappen:

 1. Inventarisatie en documentatie;
 2. Testen;
 3. Migratie;
 4. Livegang. 

Inventarisatie

We starten met het in beeld brengen van de huidige omgeving. We inventariseren eerst de huidige situatie. Denk hierbij aan alle hardware, randapparatuur, fysieke en virtuele servers. Ook wordt gekeken naar de software die wordt gebruikt. Wordt alleen ‘lichte software’ gebruikt dat niet veel bandbreedte nodig heeft, of wordt er zware en gecompliceerde software gebruikt?

Met deze basis in het achterhoofd bespreken we de behoeften. Wat is de gewenste situatie, hoe moet het eruit zien en hoe moet het werken? Daarbij wordt ook gekeken naar het budget, toegankelijkheid, veiligheid etc. We bepalen daarbij de data-transfer methode en inventariseren de firewall configuratie. Een veelgebruikte techniek voor de data-transfer is op basis van Secure File Sync. Hierbij kunnen gebruikers gedurende de migratie blijven werken met hun data. Zo garandeer je jouw klanten dat ze geen downtime hebben.

Wat brengen we naar de cloud en wat hebben we op kantoor nodig?

Vanzelfsprekend kunnen desktops, telefoons, printers en een WiFi netwerk niet naar de cloud gebracht worden. De servers worden wel naar de cloud gemigreerd en daar maken we een plan voor. Een deel van de hardware, namelijk de servers, zijn dan niet meer nodig op kantoor.

Omdat je in de cloud ook een firewall wilt, heb je op kantoor een firewall nodig waarmee een site-to-site VPN kan worden opgezet met de cloudomgeving.

Hoe brengen we het naar de cloud?

Nadat is besloten welke servers naar de cloud worden gemigreerd, bepalen we de manier waarop we de IaaS migratie uitvoeren. Dat kan op – grofweg – twee manieren:

 1. het opnieuw opzetten van de server;
 2. de server overzetten.

Voor optie b, de server overzetten, zijn er twee mogelijkheden:

 1. een backup maken via één van onze backup software en deze restoren in de cloud-omgeving;
 2. een OVF of OVA exporteren vanuit een bestaande VMWare omgeving naar de vCloud Director.

Tijdens deze fase adviseren we welke manier het meest geschikt is in de betreffende situatie.

Kies je voor de eerste optie, het opnieuw opzetten van de server, dan wordt een nieuwe omgeving ingericht waar de data in wordt geplaatst.

Als je de server compleet overzet, kan dat via een back-up en via een OVF of OVA.

Een OVF file is een verzameling van bestanden van een VM of een vApp die samengevoegd worden in een pakket. In deze bestanden staat informatie zoals de naam, hardware info en disks van een of meerdere VM’s. Een OVA file is een archief bestand waarin de bestanden die een OVF pakket maken samenvoegen in 1 los bestand, ook wel bekend als een .tar bestand. Met OVF en OVA files ben je in staat om bestaande virtuele omgevingen te exporteren en te importeren naar een nieuwe cloud omgeving.

Wat hebben we nodig in de cloud?

Vervolgens brengen we in kaart waaraan de cloud-omgeving moet voldoen. Dit doen we door de volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoeveel harddisks heeft de server?
 • Hoe groot zijn deze harddisks?
 • Hoeveel GB intern geheugen heeft de server?
 • Hoeveel GHz CPU power heeft de server?
 • Hoeveel netwerkkaarten heeft de server?
 • Wat zijn de IP-adresgegevens van de server?
 • Wat zijn de wensen van de klant?

De IP-adressen van de servers hoeven niet te wijzigen als het interne subnet van de IaaS omgeving hetzelfde blijft. Dit maakt de migratie eenvoudiger, omdat de communicatie tussen de servers gelijk blijft. De printers en lokale computers worden weer aan de servers gekoppeld via de site-to-site VPN.

Om maatwerk te leveren worden ook de wensen geïnventariseerd. Wellicht wil de klant meer snelheid dan voorheen. Daar kun je in dit stadium gemakkelijk op inspelen, bijvoorbeeld door meer bandbreedte te bieden.

Welke wijzigingen vinden er plaats in het netwerk?

In principe heeft de originele omgeving één subnet waar alle devices in staan en één lijn waar alle communicatie naar buiten overheen gaat. Het is mogelijk dat er in de nieuwe situatie verschillende subnets (VLANs) aangemaakt worden op de kantoorlocatie, zodat er een scheiding gemaakt kan worden tussen welke traffic waar naartoe gaat.

Om ervoor te zorgen dat alle traffic goed terecht komt, moet de firewall op kantoor goed worden ingesteld. Breng daarom van tevoren in kaart welke devices in welk VLAN terecht komen.

Wat doen we als er iets mis gaat?

Een ongeluk schuilt in een klein hoekje en daarom is het altijd van belang om over goede backups te beschikken. Ook tijdens een migratie, waarbij fouten gemaakt kunnen worden, is een backup erg belangrijk. Bij migraties op basis van een backup restore heb je natuurlijk al goede backups en is er altijd een fallback.

Daarnaast is het van belang om een Disaster Recovery plan te hebben en die af te stemmen met alle relevante partijen. Vragen die we beantwoorden om het Disaster Recovery plan te ontwikkelen zijn:

 • Wat kan er fout gaan?
 • Welke stappen moeten ondernomen worden als er iets fout gaat?
 • Wanneer ondernemen we deze stappen?
 • Wat en wie hebben we nodig als er iets fout gaat?
 • Wie moeten we op de hoogte stellen van de werkzaamheden? Denk aan leveranciers van software, hardware en andere diensten.

Dit is wellicht een van de belangrijkste fasen in het proces. Hoe meer downtime een klant heeft, hoe meer geld dat kost. Omdat je goede service en garanties wilt bieden, adviseren we je hierin.

Overige zaken

In deze fase brengen we in kaart welke services belangrijk zijn voor de werking van het systeem. Denk aan:

 • VoIP services om te kunnen bellen;
 • DNS, Reverse DNS en SPF records voor de Exchange Server;
 • Een extern IP-adres of DNS verwijzing voor login van externe gebruikers;
 • Certificaten van SSL verbindingen die geregistreerd zijn op het originele IP-adres.

Verwerk deze informatie in een overzichtelijk schema, zodat in een oogopslag duidelijk is welke services nodig zijn. Hierdoor kan de eventuele downtime tot het realistisch minimum worden beperkt.

Testen

De volgende stap is het testen van de migratie. In feite wordt de volledige migratie uitgevoerd en documenteren we alle stappen. Op die manier voorkomen we verrassingen tijdens de definitieve migratie.

Een belangrijk onderdeel van de testfase is het in kaart brengen van de tijd die nodig is voor de restore. De uitkomst hiervan geeft immers houvast voor het opstellen van een migratieplanning.

De testfase ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

 • Backup accounts aanmaken, installeren en configureren;
 • Servers aanmaken in de IaaS omgeving;
 • Test restore uitvoeren;
 • Secure File Sync account aanmaken, installeren en configureren voor synchronisatie van de data;
 • Firewall en verbindingen testen;
 • Migratieplanning maken.

Het uitvoeren van de test restore geeft antwoorden op de volgende vragen:

 • In welke volgorde gaan we restoren?
 • Hoe lang duren de restores individueel en hoe lang duurt het complete traject?
 • Welke problemen kan ik ondervinden?
 • Is alle informatie bekend om de migratie succesvol te doen?

Zodra de test restore succesvol is afgerond en alle mogelijke obstakels zijn verholpen kan de definitieve migratie gepland worden.

Migratie

Een goede voorbereiding is bij een migratie niet het halve, maar misschien wel 90% van het werk. In feite is de migratie een kwestie van het opnieuw uitvoeren van de restore, maar dan gekoppeld aan de live IaaS omgeving.

Om de data beschikbaar te maken voor alle gebruikers wordt Secure File Sync gekoppeld aan de nieuwe server.

De laatste stap is het instellen van de firewall, waarna de verbinding voor de gebruikers kan worden opgezet.

Live

De omgeving is live en dus operationeel. Je kunt nu als partner de omgeving beschikbaar stellen aan de eindklant.

Bekijk ook de whitepaper: Cloud2 – Whitepaper IaaS Migratieservice

Geplaatst door Marketing op 07 December 2018